Search

Rätt Glas på
Rätt Plats på Rätt Sätt!

Beställ nya boken Bygga med glas – möjligheternas material!

Glasbranschens teknik- och utbildningscenter, Glascentrum, ger ut en ny inspirations- och kunskapsbok om glas. Boken Bygga med glas – möjligheternas material – vänder sig till alla verksamma och blivande arkitekter, ingenjörer och entreprenörer som arbetar med eller kommer att arbeta med glas som byggmaterial.

Bygga med glas är omarbetad och utvecklad från den tidigare upplagan med samma namn. Boken ska skapa inspiration om hur vi kan använda glas, ge fördjupad kunskap om glas som byggmaterial och beskriva regelverken som styr glasets möjligheter i byggverksamheten.

“Det händer oerhört mycket i glasbranschen och i en ökande takt, så det känns mycket bra att vi nu har en aktuell och heltäckande bok som beskriver glaset som material, alla olika bearbetningar och funktioner och därtill de krav och regler som gäller när vi använder glas i byggnationen, berättar Per Sjöhult, huvudredaktör för boken.”

Pris
Ordinarie pris 535 kr, exkl moms och porto
Medlemspris 195 kr, exkl moms och porto
(Erbjuds medlemmar i Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening)