Opartiska besiktningar 

Glascentrum har en opartisk roll i glasbranschen och anlitas av både beställare och leverantörer för att utföra  olika besiktningar. Det kan till exempel gälla reklamationer, kvalitetsfrågor, montage och om rätt glas har monterats.

Vid en besiktning har vi först en genomgång om varför vi har anlitats och vi går igenom gällande regelverk. Därefter görs den fysiska besiktningen. Efter utförd besiktning skrivs en rapport innehållande alla detaljer kring besiktningen ofta inkluderas även ett utlåtande. Rapporten distribueras till den som anlitat Glascentrum för att utföra besiktningen, om ingen annan överenskommelse har gjorts.

Kontakta oss för offert eller boka tid för besiktning.