Sök

Beställ MTK – Publikationer

Abonnemangsvillkor
Uppsägning skall ske skriftligt tre månader före innevarande års utgång.
Om inte, förnyas abonnemanget Automatiskt Ytterligare ett år.

Betalningsvillkor
15 dagar netto. Adminstrationskostnad 50 kr, porto och moms tillkommer.

Läs och ta del av villkoren Innan du beställer!
Jag har tagit del av och Godkänt Villkoren för abonnemang och eller betalning.