Sök

Glassäkra miljöer för bostäder

11. Glas i skärmtak

Krav: Inga
Rekommenderat glasval
Härdat utvändigt, lamellglas invändigt