Sök

Glassäkra miljöer för bostäder

2. Glas i räcke vid nivåskillnad ≥ 2 meter

Krav: Skydd mot skärskador och fall
Glasval Enkelglas
Laminerat glas, lägst klass 2(B)2 Skall användas
OBS! Vid fallrisk är det viktigt att dimensionera hela räcket, inkl infästningar, för de aktuella lasterna.