Sök

Glassäkra miljöer för bostäder

6. Glas i dusch-vägg/dörr

Krav: Skydd mot skärskador, stabilitet enligt SS-EN 14428
Glasval Enkelglas
Härdat glas, lägst klass 1(C)3 Skall användas