Sök

Glassäkra miljöer för publika lokaler

10. Glas i rulltrappa

Hela rulltrappan inklusive räcken följer standard SS-EN 115-1, och dimensioneras enligt denna standard.