Sök

Glassäkra miljöer för publika lokaler

11. Glas i hisschaktvägg

Hela Hissanordningen inklusive hisschaktvägg följer standarder SS-EN 81-20:2014 och SS-EN 81-50:2014. Glastyp i hisschaktvägg ska vara lamellglas, dimensionering i övrigt enligt standard eller MTK-Säkerhet.