Sök

Glassäkra miljöer för publika lokaler

12. Glas i skärmtak

Krav: Inga
Rekommenderat glasval
Härdat utvändigt, lamellglas invändigt