Sök

Glassäkra miljöer för publika lokaler

13. Glas i skärmtak

Inga krav på personsäkerhet, avstånd
från golv till underkant glas mer än 0,8 m.