Sök

Glassäkra miljöer för publika lokaler

9B. Glas i räcke vid nivåskillnad < 2 meter

Krav: Skydd mot skärskador
Glasval Enkelglas
Härdat glas, lägst klass 1(C)3 * Skall användas
Laminerat glas, lägst klass 2(B)2 * Skall användas
*) Ett av glasvalen ska användas.