Sök

Glassäkra miljöer för skolor

12. Glas i tak

Krav: Inga krav på personsäkerhet.

Rekommenderat glasval 
Härdat utvändigt, lamellglas invändigt