Sök

Glassäkra miljöer för skolor

3. Glas i skärmtak

Krav: Inga
Rekommenderat glasval
Härdat utvändigt, lamellglas invändigt