Sök

Glassäkra miljöer för skolor

4A. Glasparti i yttervägg (under 1,5 m från golv/trapp). Nivåskillnad ≥ 2 m.

Krav: Skydd mot skärskador och fall
Glasval Invändigt Utvändigt
Laminerat glas, lägst klass 2(B)2 Skall användas