Sök

Glassäkra miljöer för skolor

4B. Glasparti i yttervägg (under 0,6 m från mark). Nivåskillnad ≥ 2 m.

Krav: Skydd mot skärskador och fall
Glasval Invändigt Utvändigt
Laminerat glas, lägst klass 2(B)2 Skall används