Sök

Glassäkra miljöer för skolor

7. Glas i sidoljus

Krav: Skydd mot skärskador

Glasval **InvändigtUtvändigt
Härdat glas, lägst klass 1(C)3 *Skall användas
Skall användas
Laminerat glas, lägst klass 2(B)2 *Skall användasSkall användas

*) Ett av glasvalen ska användas.
**) Vid 3-glas isolerruta finns inget krav på mittglaset avseende säkerhetsglas.