Sök

Glassäkra miljöer för skolor

9. Glas i yttervägg (över 0,8 m från golv)

Krav: Inga krav på personsäkerhet, avstånd från golv till underkant glas mer än 0,8 m.