Sök

Om Glascentrum

RÄTT glas

på RÄTT plats

på RÄTT sätt

Glascentrum – glasbranschens teknik- och utbildningscenter

Utvecklingen går fort både vad gäller glastyper och monteringsmetoder. Det är inte lätt att hålla sig á jour. För oss på Glascentrum är det vårt dagliga jobb. Vi läser, frågar, analyserar och systematiserar. Resultatet blir MTK:s anvisningar, som idag är accepterade av branschens olika aktörer.

Glascentrums verksamhetsidé är att utarbeta och publicera anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader samt att verka för ökad kunskap inom området genom:

  • Rådgivning
  • Utbildningsverksamhet
  • Följa och delta i standardiseringsarbetet – medlem i SIS/TK179
  • Samverkan Boverket och AMA
  • Remissinstans
  • Opartisk besiktningsverksamhet

MTK en del av Glascentrum

Monteringstekniska Kommittén, MTK, ombildades per den 1 maj 2008 till aktiebolag med det juridiska namnet Glascentrum i Växjö AB numera Glascentrum i Sverige AB.

MTKs publikationer fortsätter att publiceras under namnet MTK.

 

MTK – Monteringstekniska kommittén

Alltsedan starten i slutet av 1960-talet är MTK en av glasbranschens organisationer inrättad kommitté, vars syfte är att se till att glas monteras på ett riktigt sätt. Stiftare är Svensk Planglasförening, Glasbranscföreningen och fogmaterialtillverkarna. Efterhand har såväl andra branschorganisationer som myndigheter och testinstitut blivit deltagare i MTK-arbetet.

Glascentrum i Sverige AB

Glascentrum i Sverige AB är en självständig och opartisk serviceorganisation för glasbranschens aktörer. Vi vänder oss till glasförädlare, glastillverkare, glasmästare, fönstertillverkare, arkitekter, fasadbyggare och många andra.

Bygg- och anläggningssektorns färdplan

Glascentrum tillsammans med Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening har antagit Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att år 2030 ha halverat de fossila utsläppen och senast 2045 vara helt klimatneutral.

Genom att ställa sig bakom färdplanen har glasbranschen tagit ett steg framåt i detta arbete. 

Bygg och anläggningssektorns färdplan
Pressrelease glasbranschen