Sök

MTK publikationer – villkor för beställning

1. Tecknande av abonnemang

Pappersformat:
Vid tecknandet av ett abonnemang erhåller abonnenten en pärm innehållande MTK´s samtliga anvisningar och riktlinjer samt övrig specificerad information. Pärmen är knuten till en namngiven person, som ansvarar för uppdateringen av densamma när material erhållits från MTK. I abonnemanget ingår gratis rådgivning per telefon.

Digitalt format, PDF:
Nu finns även ett digitalt, PDF, abonnemang. Efter tecknandet av abonnemang erhåller abonnebteb ett användarnamn och loggin nummer. Via MTK:s hemsida finns samtliga anvisningar och riktlinger samt övrig specigicerad information tillgänglig, uppdatering av anvisningarn sker fortlöpande, och du behöver inte vänta tryckning och utskick.

Allt material i MTK-pärmen och på vår hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsmannarätt!

2. Rutiner vid utskick av nyutgåvor och revideringar

Genom abonnemang, pärm/PDF, är du således garanterad uppdateringar när det gäller alla MTK:s anvisningar och riktlinger, vilka du erhåller så snart de finns i tryck eller tillgängliga på hemsidan.

Observera att det inte skickas en ny pärm varje år. Den pärm kunden har fått vid köpet, behålls och kunden byter bara ut innehållet i pärmen när vi skickar material som har uppdaterats eller nyutgåvor.

3. Betalningsvillkor

Vi tillämpar endast fakturering och betalningsvillkoren är 15 dagar. Efter förfallodatum debiteras 15% dröjsmålsränta över gällande diskonto. Abonnemangsperioden löper från det datum då abonnemanget tecknats och fram till den 31.12. samma år, därefter faktureras en årsavgift i början av kommande år avseende ett år i taget. Om du inom 8 dagar efter erhållandet av pärmen inte är nöjd kan du sända den tillbaka och få pengarna krediterade. Kostnaden för returnering av pärm står kunden för. Vid digitalt abonnemang kan du inom 8 dagar avsäga dig abonnemanget och få fakturan krediterad.

4. Uppsägning av abonnemang

Du som kund kan givetvis säga upp ditt abonnemang, vilket skall ske skriftligen senast tre månader före innevarande års utgång. Om du inte sagt upp abonnemanget, så förnyas det automatiskt för ytterligare ett år i taget.

MTK förbehåller sig rätten att avbryta kundens abonnemang om betalning inte erhålls enligt betalningsvillkoren.

5. Övrigt

Du som abonnent är alltid välkommen att ringa till oss och ställa frågor om problem uppstår.

Vid frågor eller funderingar, kontakta Hanne Pehrson.